Política de privacitat

Protecció de Dades Personals:

El propietari es compromet a protegir la seva privacitat i a garantir el compliment de les lleis de protecció de dades aplicables. Per a més informació sobre com es recopila, utilitza i protegeix la seva informació personal, consulti la nostra Política de Privacitat.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i en la legislació nacional de desenvolupament d’aquest, l’USUARI, pel fet de remetre les seves dades de caràcter personal a través de correu electrònic o emplenant qualsevol formulari d’aquest PORTAL, consent a Sisè Sentit Estudi de Dansa i Pilates el seu tractament conforme a la present política de protecció de dades.

Les dades passaran a formar part dels fitxers de Sisè Sentit Estudi de Dansa i Pilates per a atendre les peticions que realitzi l’USUARI i, en el seu cas, l’enviament de comunicacions informatives sobre les seves diverses activitats (convocatòries a esdeveniments, canvis legislatius, nous serveis, ofertes de formació, etc).

L’USUARI podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació per mitjà d’escrit a: Sisè Sentit Estudi de Dansa i Pilates Carrer Sant Josep 11, 08360 Canet de Mar.